Chả Bò ( 500g)-CH002

309.000

Chả Bò ( 5000g)-CH002